Procés innovador en la fabricació de taps de suro de qualitat

Procés innovador en la fabricació de taps de suro de qualitat Parramon Exportap produeix les seves tres línies de taps (suro natural, suro microgranulat i especialitats) mitjançant un sistema industrial compost per vuit fases de fabricació.

El procés s’inicia amb la maduració del suro. Posteriorment, el material es sotmet a un sistema de rehidratació únic (patentat), que consisteix en una dutxa d’aigua neta en continu. A continuació, el suro es sotmet a un procés de tall i perforació aplicant els darrers avanços tecnològics. La següent etapa comprèn un sistema pioner de selecció, basat en la visió artificial, a la que segueix la impressió amb làser. El producte acabat s’emmagatzema en contenidors d’acer inoxidable. En el cas dels taps d’especialitats, s’aplica una càpsula de metall, plàstic, fusta o vidre.

Finalment, per garantir la integritat del producte fins a la seva entrega al client i el seu posterior emmagatzematge, Parramon Exportap utilitza un sistema d’envasat únic, en bosses de doble capa de polietilè aluminizat per a ús alimentari, que asseguren la total hermeticitat i la protecció dels taps.

proceso-maduracion-corcho


Maduració

proceso-hidratacion-corcho


Hidratació

corte-perforacion-corcho


Tall i perforació

ozono-proceso-corcho


Rentat amb ozó

seleccion-corcho


Selecció


Vapor i temperatura


Protocol Zero


Acabats

caixes1.1-1


Envaçats

Especialitats

Desplaça cap amunt
Skip to content