Innovació a “Parramon Exportap”: procés de vapor i temperatura per a taps de suro

A Parramon Exportap, hem implementat un meticulós procés conegut com a “Vapor i Temperatura” en el nostre procés productiu, dissenyat específicament per garantir la qualitat i la puresa dels nostres taps de suro. Aquest procés té com a principal objectiu eliminar els elements volàtils, com ara el TCA (tricloroanisol), que poden estar presents en els taps i afectar negativament la qualitat del vi.

El procediment comença amb la injecció de vapor sec a la cambra de tractament. Aquest vapor no és comú, ha estat recalentat prèviament per assegurar la seva eficàcia en el procés. En introduir el vapor sec per la part inferior de la cambra, es genera una circulació ascendent del mateix. Aquesta circulació és essencial, ja que a mesura que el vapor es desplaça cap amunt, entra en contacte directe amb els taps de suro, penetrant en els seus porus i eliminant els elements volàtils que puguin contenir. Uns extractors potents s’encarreguen d’extreure els volàtils de la sala.

L’eficàcia d’aquest procés es veu potenciada per la temperatura a la qual es porta a terme. Mantenim la cambra a una temperatura constant de 114 graus Celsius. Aquesta temperatura específica, combinada amb la circulació del vapor sec recalentat, garanteix l’eliminació òptima dels compostos indesitjables, deixant els taps de suro lliures de contaminants i llestos per ser utilitzats en l’embotellat de vins d’alta qualitat.

En resum, el nostre procés de “vapor i temperatura” no només reflecteix el nostre compromís amb l’excel·lència, sinó que també és un testimoni de la nostra dedicació per proporcionar als nostres clients taps de suro de la més alta puresa i qualitat.

Desplaça cap amunt
Skip to content